Custom Cart0

Storingslijst

Jacuzzi storingslijst.

PR          Prime mode

OH         Sensoren

OHH      Water te heet spa uitgeschakeld.

OHS       Water te heet spa is uitgeschakeld

FLO        Onvoldoende stroming

ICE         Bevriezingsgevaar

SN1       sensor defect

SN3       Sensor defect

SNA       Sensor A defect

SNB       Sensor B defect

SNS        Sensoren uit balance

HFL        Verschil gemeten tussen de sensoren

LF           Te lage doorstroming

DR          onvoldoende water aanvoer.

DRY        onvoldoende water aanvoer.

ILOC      Storing Ozon of pomp

(—)        Water tempratuur onbekend.

STD        Standard mode

ECN       Economy mode

SL           Sleep Mode.