Custom Cart0

Storingscode FLO: De storingscode “FLO” geeft aan dat er een probleem is met de waterstroom in het verwarmingssysteem van de jacuzzi. Dit kan veroorzaakt worden door beperkte waterstroom, verstopte filters, problemen met de pomp of een combinatie van deze factoren.

Mogelijke oplossingen: Om de “FLO” storingscode op te lossen, kun je de volgende stappen proberen:

Controleer de waterstroom: Zorg ervoor dat er voldoende waterstroom is naar de circulatiepomp en het verwarmingssysteem. Controleer of de waterinlaatopeningen niet geblokkeerd zijn.

Controleer de filter(s): Een verstopt filter kan de waterstroom belemmeren en leiden tot de “FLO” code. Controleer en reinig het filter om ervoor te zorgen dat er voldoende waterstroom is.

Controleer de circulatiepomp: Zorg ervoor dat de circulatiepomp correct werkt en voldoende water door het verwarmingssysteem pompt. Een defecte pomp kan bijdragen aan onvoldoende waterstroom.

Controleer het leidingwerk: Controleer op blokkades of knikken in het leidingwerk die de waterstroom kunnen belemmeren. Zorg ervoor dat het leidingwerk vrij is van obstakels.

Controleer de luchtsluis: Sommige jacuzzi’s hebben een luchtsluis die luchtbellen uit het leidingwerk verwijdert. Controleer of de luchtsluis correct is aangesloten en goed werkt.

Herstart de jacuzzi: Schakel de jacuzzi uit, wacht enkele minuten en schakel hem weer in. Soms kan een herstart helpen om tijdelijke problemen met de waterstroom op te lossen.

Controleer de gebruikershandleiding: Raadpleeg de gebruikershandleiding van je jacuzzi voor specifieke instructies met betrekking tot de “FLO” storingscode voor jouw model. Hierin kunnen gedetailleerde stappen worden vermeld om het probleem op te lossen.

Neem contact op met een technicus: Als de “FLO” storingscode blijft verschijnen en je niet in staat bent om het probleem zelf op te lossen, neem dan contact op met een professionele jacuzzi-technicus om het probleem te diagnosticeren en te verhelpen.

Onvoldoende waterstroom kan de werking van het verwarmingssysteem beïnvloeden en kan ook problemen met de waterkwaliteit veroorzaken. Het is daarom belangrijk om dit probleem serieus te nemen en het zo snel mogelijk op te lossen.